نواب، شبکه اطلاع رساني مدرسه علميه عالي نواب، حوزه علميه مشهد مقدس

ثبت نام آزمون ورودي مدرسه عالي نواب

تذکرات مهم (ورودي سطح چهار) - دانلود دفترچه راهنماي آزمون ورودي سطح چهار

  • در حين انجام مراحل ثبت نام به هيچ وجه از کليدهاي Back و Forward مرورگر استفاده نکنيد.
  • ثبت نام بصورت اينترنتي از روز 97/3/5 آغاز و تا تاريخ 97/4/15 ادامه خواهد داشت.
  • دريافت کارت ورود به جلسه آزمون از طريق همين سايت در تاريخ اول تيرماه 97 ميسر خواهد بود.
  • آزمون کتبي سطح چهار درروزهاي پنجشنبه وجمعه 97/5/4 و 97/5/5 راس ساعت 8 صبح درمدرسه علميه عالي نواب برگزار مي گردد.
  • ارائه مدرک تخصصي سطح سه حوزه يا کارشناسي ارشد ازموسسات عالي حوزوي دررشته تخصصي مربوطه.
  • پذيرش قطعي منوط به قبولي در تمام مراحل پذيرش مدرسه علميه عالي نواب خواهدبود.